Mary Berry's stijl: 15 keer was ze een show-stopper